Sisällysluetteloon

FJHP - Projektiin liittyviä opinnäytteitä

Valmistuneet opinnäytteet 1999-2008:

Mikkola, Erko: The Sedentarization of Nomads. – A Case Study on the Nabataeans in Petra. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 1999.

Honkanen, Petri: Taso- ja korkeus lähtöpisteistön suunnittelu ja mittaaminen Finnish Jabal Haroun projektille. Lopputyö, EVTEK, 1999.

Pöntinen, Petteri: On the Creation of Panoramic Images from Image Sequences. Lisensiaattityö, Maanmittausosasto, TKK, 2000.

Karakoski, Anna: Synteettiset polymeerit kuuman ilmaston kenttäkonservoinnissa. Lopputyö, EVTEK - Muotoiluinstituutti, Konservoinnin koulutusohjelma, 2001.

Pouta, Sari: Finnish Jabal Haroun -projektin kaivauksilta löydettyjen kupari- ja kupariseosteisten metalliesineiden konservointi. Lopputyö, EVTEK - Muotoiluinstituutti, Konservoinnin koulutusohjelma, 2001.

Sipilä, Joonas: Arabia and the Provincial Reorganizations of the 4th Century. Pro gradu, Helsingin yliopisto, historia, 2001.

Nuikka, M: Panoraamakuvien stereomittaus. Diplomityö, Maanmittausosasto, TKK, 2002.

Silvonen, Sarianna: The Nabataeans on and around Jabal Harûn: An overview based on fieldwork and pottery finds. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2003.

Heiska, Nina: The Economy anf Livelihoods of the Early Christian Monasteries in Palestine. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2003

Kouki, Paula: The Rural Landscape of Byzantine Petra. MA in Landscape Studies, University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History, 2004.

Miettunen, Päivi: The Cult of Aaron in Islam – Traditions, Practices and Beliefs in the 19th and 20th Centuries. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arabian kieli ja islamin tutkimus, 2004.

Hertell, Esa: Ympäristö, ravinnonhankinta ja liikkuminen neoliittiselta kaudelta rautakauteen Petran alueella Etelä-Jordaniassa. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2005.

Holmqvist, Virpi: Ceramic Oil Lamps from the Finnish Jabal Harûn Project's Excavations: Typological and Chronological Approaches. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2005.

Kouki, Paula: Environmental change and human history in the Jabal Harûn area, Jordan. Lisensiaatintutkielma, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2006.

Ynnilä, Heini: To Petra via Jabal Haroun. Nabataean-Roman road remains in the Finnish Jabal Haroun Project survey area. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2006.

Junnilainen, Hanne: Photogrammetric Documentation in the Archaeological Excavation Process - Case: Finnish Jabal Haroun Project. Diplomityö, Maanmittausosasto, TKK, 2007.

Eklund, Susanna: Stone Weathering in the Monastic Building Complex on Mountain of St Aaron in Petra, Jordan. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2008.

Lehtinen, Anna: Liturgical Furnishing in Byzantine Churches in Palestine and Transjordan. Marble Furnishing and Decoration in Jabal Harun. Pro gradu, Helsingin yliopisto, taidehistoria, 2008.

Tulevat opinnäytteet:

Väitöskirjat:

Holmqvist, Virpi: Ceramics in Transition – XRF-Analysis of the Late Byzantine and Early Islamic Pottery from Jabal Harûn. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia, ja University College London. (2009)

Karjalainen, Riku: The Early Islamic Architecture and Late Antiquity in Ancient Syria-Palestine. Väitöskirja, Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuuri.

Koistinen, Katri: 3D Documentation for Archaeology. Väitöskirja, Teknillinen korkeakoulu, fotogrammetria.

Kouki, Paula: The Hinterland of a City. Rural settlement and land use in the Petra region, Jordan, from the Nabataean-Roman to the Early Islamic period. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia. (2009)

Lindblom, Jeanette: Women in the Byzantine Dark Ages. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, historia.

Miettunen, Päivi: The Saints of South Jordan – Awliya Tradition in the Modern Jordanian Society. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Arabian kieli ja islamin tutkimus.

Mikkola, Erko: The Byzantine Ecclesiastical Structure at Jabal Harûn - Architecture, Stratigraphy and Phases of Occupation. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Silvonen, Sarianna: Comparative Survey Methodology in the Eastern Mediterranean. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Sipilä, Joonas: Arabia, Tres Palaestinae and the Byzantine Administration. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, historia.


Tenhunen, Tanja: The Macrofossile research in Archaeology. The Pilgrimage Center of Jabal Harun, Petra. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Ylönen-Peltonen, Raija: The Monastic Complex of St. Aaron at Jabal Haroun. The Non-ecclesiastical Architecture. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Muut opinnäytteet:

Hinkkanen, Karin: The Iconoclasm on the Byzantine Mosaics of Palestine. Pro gradu, Helsingin yliopisto, taidehistoria.

Huotari, Mika: The Hydraulic Instalments on Jabal Harûn in Petra. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Lindblom, Jeanette: Lighting and glass lamps in the early Byzantine empire - Glass lamps from the Finnish excavation project at Jabal Haroun in Petra, Jordan. 2. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Mukkala, Annika: Lithic Raw Material Analysis in the Jabal Harun Area. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia.

Rajala, Anu: The Baptisterium of the Byzantine Church of Jabal Harûn as compared with other early Byzantine Baptisteria in the Provinces of Palestine and Arabia. Pro gradu, Oulun yliopisto, arkeologia.

 Kotisivulle

Päivitetty 16.7.2007 - Authors

info@fjhp.info