Sisällysluetteloon

FJHP - Projektiin liittyviä opinnäytteitä

Valmistuneet opinnäytteet 1999-2013:

Mikkola, Erko: The Sedentarization of Nomads. – A Case Study on the Nabataeans in Petra. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 1999.

Honkanen, Petri: Taso- ja korkeus lähtöpisteistön suunnittelu ja mittaaminen Finnish Jabal Haroun projektille. Lopputyö, EVTEK, 1999.

Pöntinen, Petteri: On the Creation of Panoramic Images from Image Sequences. Lisensiaattityö, Maanmittausosasto, TKK, 2000.

Karakoski, Anna: Synteettiset polymeerit kuuman ilmaston kenttäkonservoinnissa. Lopputyö, EVTEK - Muotoiluinstituutti, Konservoinnin koulutusohjelma, 2001.

Pouta, Sari: Finnish Jabal Haroun -projektin kaivauksilta löydettyjen kupari- ja kupariseosteisten metalliesineiden konservointi. Lopputyö, EVTEK - Muotoiluinstituutti, Konservoinnin koulutusohjelma, 2001.

Sipilä, Joonas: Arabia and the Provincial Reorganizations of the 4th Century. Pro gradu, Helsingin yliopisto, historia, 2001.

Nuikka, M: Panoraamakuvien stereomittaus. Diplomityö, Maanmittausosasto, TKK, 2002.

Silvonen, Sarianna: The Nabataeans on and around Jabal Harûn: An overview based on fieldwork and pottery finds. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2003.

Heiska, Nina: The Economy anf Livelihoods of the Early Christian Monasteries in Palestine. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2003

Kouki, Paula: The Rural Landscape of Byzantine Petra. MA in Landscape Studies, University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History, 2004.

Miettunen, Päivi: The Cult of Aaron in Islam – Traditions, Practices and Beliefs in the 19th and 20th Centuries. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arabian kieli ja islamin tutkimus, 2004.

Hertell, Esa: Ympäristö, ravinnonhankinta ja liikkuminen neoliittiselta kaudelta rautakauteen Petran alueella Etelä-Jordaniassa.
Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2005.

Holmqvist, Virpi: Ceramic Oil Lamps from the Finnish Jabal Harûn Project's Excavations: Typological and Chronological Approaches. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2005.

Kouki, Paula: Environmental change and human history in the Jabal Harûn area, Jordan. Lisensiaatintutkielma, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2006.

Ynnilä, Heini: To Petra via Jabal Haroun. Nabataean-Roman road remains in the Finnish Jabal Haroun Project survey area. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2006.

Junnilainen, Hanne: Photogrammetric Documentation in the Archaeological Excavation Process - Case: Finnish Jabal Haroun Project. Diplomityö, Maanmittausosasto, TKK, 2007.

Eklund, Susanna: Stone Weathering in the Monastic Building Complex on Mountain of St Aaron in Petra, Jordan. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia, 2008.

Lehtinen, Anna: Liturgical Furnishing in Byzantine Churches in Palestine and Transjordan. Marble Furnishing and Decoration in Jabal Harun. Pro gradu, Helsingin yliopisto, taidehistoria, 2008.

Sipilä, Joonas: The Reorganisation of Provincial Territories in Light of the Imperial Decision-Making Process : Later Roman Arabia and Tres Palaestinae as Case Studies. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, historia. 2009.

 

Holmqvist, Virpi: Ceramics in Transition – XRF-Analysis of the Late Byzantine and Early Islamic Pottery from Jabal Harûn. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia, ja University College London. 2009.

Eklund, Annika: Lithic Raw Material Analysis in the Jabal Harun Area. Pro gradu, Helsingin yliopisto, arkeologia. 2011.

Kouki, Paula: The Hinterland of a City. Rural settlement and land use in the Petra region, Jordan, from the Nabataean-Roman to the Early Islamic period. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, arkeologia. 2012.

 

Miettunen, Päivi: Our Ancestors Were Bedouin : Memory, Identity and Change: The Case of Holy Sites in Southern Jordan. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Arabian kieli ja islamin tutkimus. 2013.

 


 Kotisivulle


Päivitetty 6.5.2014 - Authors

info@fjhp.info