Homepage / Content

3D models

Anna Erving 

 

 


 

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusryhmä Teknillisestä korkeakoulusta on dokumentoinut kaivauskohteita ja ympäröivää aluetta muun muassa kolmiulotteisen mallinnuksen avulla. Tässä on muutamia esimerkkejä viime aikoina tehdyistä töistä (avi-tiedostoja). Niitä voi katsoa esimerkiksi Windows Media Playerin avulla. Tiedostot kannattaa ennen katselua tallentaa omalle koneelle , sillä tiedostokoot ovat melko suuria.

3D-malli kappelista
Kyseessä on valokuvilta mittaamalla luotu kolmiulotteinen malli, joka on siksi myös geometrialtaan tarkka. Tähän malliin on käytetty noin 50 valokuvaa. Tulevaisuudessa mallia tullaan vielä päivittämään puuttuvien rakenteiden osalta.

Maastomalli vuoren ympäristöstä
Vuorta ja sen ympäristöä kuvaava korkeusmalli on luotu manuaalisena stereomittauksena ilmakuvilta. Mittakaavaltaan 1:30000 olevia ilmakuvia on käytetty tekstuurina mallin pinnalla. Alkuperäinen tekstuurikuva on mustavalkoinen, mutta sitä on ehostettu värilliseksi kuvaamaan paremmin kohteen todellista ulkoasua.


Kaivausalue
Tähän malliin on liitetty myös karkea kuvaus kaivausalueen rakenteista. Rakenteiden geometria on saatu takymetrimittauksista. Malli on vasta hahmotelma, ja sitä on tarkoitus parannella vuoden 2009 aikana.TKK:n fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimusryhmän kotisivutFJHP 2009