Sarianna Silvonen
FM

Arkeologian osasto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Inventointiryhmä (kenttäkaudet 1998-2000, 2002-2003, 2005)
Vastuualueet: inventointilöytöjen luettelointi, keramiikka

Tein graduni nabatealaisista FJHP:n tutkimusalueella. Kartoitin alueen käyttötarkoitusta ja käytön intensiteettiä nabatealaisen kauden eri vaiheissa hienokeramiikan ja kiinteiden muinaisjäännösten perusteella.

Sähköposti: sarianna.silvonen (at)  iki.fi


Edelliselle sivulle