Paula Kouki
FL

Jatko-opiskelija
Arkeologian osasto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
MA in Landscape studies, University of Leicester, UK, 2004.

Inventointiryhmä (kenttäkaudet 1999-2000, 2002-2003, 2005)
Vastuualueet: geologia, geomorfologia, valokuvaus, inventointiryhmän johto loppukauden 2005

Sähköposti: paula.kouki (at) helsinki.fi
Oma kotisivu: http://www.helsinki.fi/~pkouki/


Edelliselle sivulle