Päivi Miettunen
FM

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto

Luostarin kaivausryhmä (kenttäkaudet 2000, 2002-2003, 2005, 2007)
Etnoarkeologinen tutkimus

Sähköposti: phmiettu(at)cc.helsinki.fi


Edelliselle sivulle