Maija Holappa
HuK, medianomi (AMK)

Perustutkinto-opiskeilija, Klassillisen filologian laitos, Helsingin yliopisto

Luostarin kaivausryhmä (kenttäkaudet 2002-2003, 2005, 2007)Edelliselle sivulle