Katri Koistinen
DI

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio
Teknillinen korkeakoulu

(kenttäkaudet 1997-2001,2003, 2005)

Sähköposti: katri.koistinen at hut.fi


Edelliselle sivulle