Jaakko Latikka
DI

Teknillinen korkeakoulu

(kenttäkaudet 1998-2003, 2005)Edelliselle sivulle