Antti Lahelma
FT

Luostarin kaivausryhmä (kenttäkaudet 1998-2003, 2005, 2007)
Vastuualueet: kaivausalueen vastaava

Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on uskontoarkeologia - siis se, miten arkeologisesta aineistosta voidaan tunnistaa ja tulkita uskontoon liittyviä ilmiöitä. Lisäksi olen perehtynyt mm. esihistorialliseen taiteeseen, etenkin
kalliotaiteeseen.

Sähköposti: antti.lahelma at iki.fi


Edelliselle sivulle